Αρχική – First page – Première page

Photo-0064

 

 

 

 

 

Flag of Greece.svg

Ο Ευάγγελος Γ. Κουρδής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο Σημειολογία με Εφαρμογές στη Μετάφραση (ΦΕΚ 1303/20-12-2016 τΓ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κοινωνιοσημειωτική, στη Σημειωτική της μετάφρασης, στην Κοινωνιογλωσσολογία και σε θέματα Γλωσσικής Ιδεολογίας και Πολιτισμικής Επικοινωνίας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση εργασίας:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Μετάφρασης
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: (+30).2310.997514
Φαξ: (+30).2310.997529
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: ekourdis@frl.auth.gr

———————————————————————————————————

 The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.

Evangelos Kourdis is an Associate Professor of Translation Semiotics in the Department of French Language & Literature, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

His scientific interests are mainly concentrated in the field of Sociosemiotics, Translation Semiotics, Sociolinguistics, Language Ideology and Cultural Communication.

Contact Details

Address:
Aristotle University of Thessaloniki
Department of French Language
Section of Translation
54124 Thessaloniki, Greece

Telephone number: (+30).2310.997514
Fax: (+30).2310.997529
Email: ekourdis@frl.auth.gr

———————————————————————————————————–

Αποτέλεσμα εικόνας για flag of france

Evangelos Kourdis est Professeur Adjoint en Sémiologie de la traduction au Département de Langue et de Littérature Françaises de la Faculté des Lettres de l’Université Aristote de Thessaloniki, Grèce.

Ses intérêts scientifiques portent sur la Sociosémiotique, la Sémiotique de la traduction, la Sociolinguistique, l’Idéologie Linguistique et la Communication Culturelle.

Contact

Adresse:
Université Aristote de Thessaloniki
Département de Langue et de Littérature Françaises
Section de Traduction
54124 Thessaloniki, Grèce

Téléphone: (+30).2310.997514
Télécopie: (+30).2310.997529
Courriel: ekourdis@frl.auth.gr