Προπτυχιακό επίπεδο – Degree level – Niveau universitaire

Αποτέλεσμα εικόνας για greek flag

2003-2007: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

2003-2005: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών, Τμήμα Λογοθεραπείας.

2004-2006: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Τμήμα Λογοθεραπείας.

2005-2006: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης.

2006-2013: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2012-2013: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

2012-2013: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών.

2003-2007: University of Thessaly, Department of Primary Education (Greece)

——————————————————————————————————–

2003-2005: Technological Educational Institute of Patras, Department of Speech Therapy (Greece)

2004-2006: Educational Institute of Epirus, Department of Speech Therapy (Greece)

2005-2006: National Center of Public Administration (Greece)

2006-2013: Aristotle University of Thessaloniki, Department of French Language and Literature (Greece)

2012-2013: Cyprus University of Tech0logy, Department of Multimedia and Graphic Arts (Cyprus).

2012-2013: University of Cyprus, Department of French Studies and Modern Languages (Cyprus).

———————————————————————————————————-

2003-2007: Université de Thessalie, Département d’Enseignement Primaire, Grèce

2003-2005: Institut d’Education Technologique de Patras, Département de  Logothérapie, Grèce

2004-2006: Institut d’Education Technologique d’Epire, Département de  Logothérapie, Grèce   

2005-2006: Centre National d’Administration, Institut Régional de Formation de Thessaloniki

2006-2013: Université Aristote de Thessaloniki, Département de Langue et de Littérature Françaises, Grèce.

2012-2013: Université Technologique de Chypre, Département de Multimedia et des Arts Graphiques, Chypre.

2012-2013: Université de Chypre, Département des Etudes Françaises et des Langues Modernes, Chypre.